JEvents

JEvents

Evenemeten met JEvents.


Kalender begin- en einddatum

Je kunt het tonen van data in de kalender van JEvents beperken, het is immers niet nodig om eindeloos het verleden of de toekomst in te kunnen bladeren.