FixedPriceNederland

Portfolio

FixedPriceNederland

De hoofdactiviteit laat zich het best omschrijven als het risico-dragend (her)ontwikkelen en in uitvoering nemen van projecten in vastgoed, waaronder begrepen het verzorgen van alle wettelijk voorgeschreven dan wel anderszins in de rede liggende vervaardigingshandelingen die noodzakelijk zijn om dit vastgoed geschikt te maken voor een nieuwe bestemming, meestentijds woningbouw of bedrijfsterrein.


Details

  • Type website: html5
  • Ontwerp: Reddie
  • Template bouw: Reddie
  • Content beheer: Reddie

Gebruikte extensies

  1. UIkit

Ook mooi