Bestaande websites

Je hebt al een website? Ik kan je helpen bij bijv. een vernieuwingsslag, bij migraties en updates van je CMS, bij beveiliging van je site of bijvoorbeeld bij het content beheer.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan bestaande websites werkt Reddie op basis van strippenkaarten.
Hierbij worden vooraf een aantal uren “ingekocht”, waarop de te verrichten werkzaamheden worden afgeboekt.

Met het aanschaffen van een strippenkaart wordt een kleine korting op het reguliere uurtarief verkregen.
Wil je meer informatie of een strippenkaart aanschaffen? Mail of bel mij.

Kijk ook eens op LaatWordPressUpdaten.nl of LaatJoomlaUpdaten.nl.

Voorwaarden strippenkaarten

 • de kaarten zijn uitsluitend voor bestaande sites inzetbaar (ook Joomla of WP of ander CMS);
 • de kaarten hebben in principe een onbeperkte geldigheid;
 • bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar worden evt. resterende uren op de kaart omgerekend naar de nieuwe, dan geldende strippenkaart-tarieven, of, indien gewenst, gecrediteerd (de kaart wordt dan opgeheven);
 • de te verrichten werkzaamheden worden door de opdrachtgever per mail of telefoon gemeld;
 • te plaatsen of te wijzigen content (teksten voor de website) wordt duidelijk aangeleverd per mail:
  - Reddie schrijft geen content, deze moet worden aangeleverd;
  - opdrachtgever/eigenaar website is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website;
  - onduidelijk aanleveren van de wensen kost ook tijd, voorkom afboeking van uren op de kaart door duidelijk aan te geven op welke pagina wat moet worden aangepast;
  - heen en weer mailen over wat er nu eigenlijk wordt gevraagd kost ook tijd, houd hier rekening mee!
 • de te verrichten werkzaamheden worden in onderling overleg ingepland;
 • de gerealiseerde uren worden in blokken van 15 minuten afgeboekt op de kaart;
 • voor werkzaamheden welke in overleg en op nadrukkelijk verzoek van opdrachtgever buiten reguliere kantoortijden worden uitgevoerd, geldt het volgende:
  - voor avonduren en uren op zaterdag wordt 1,5 x de bestede tijd afgeboekt op de kaart;
  - voor uren op zon- en feestdagen en tijdens aangekondigde vakantie/verlofdagen wordt 2x de bestede uren afgeboekt op de kaart;
 • indien de werkzaamheden meer vragen dan de resterende tijd op de strippenkaart, wordt het normale uurtarief in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever direct een nieuwe kaart aanschaft;
 • de verbruikte uren (en resterende uren) worden na afronding van de werkzaamheden of tussentijds als de situatie daar om vraagt per mail aan de opdrachtgever gemeld;
 • opdrachtgever kan uiteraard altijd om een tussentijds overzicht vragen;
 • opdrachtgever kan de kaart op elk gewenst moment opzeggen, het resterende, openstaande bedrag wordt dan gecrediteerd;
 • het zelfde geldt als Reddie de kaart wegens omstandigheden opzegt, ook dan wordt het openstaande bedrag gecrediteerd.

Te gebruiken

Strippenkaarten kunnen o.a. worden gebruikt voor:

 • versie updates van CMS en/of extensies/plugins;
 • inrichten van een back-up mechanisme;
 • inrichten van website beveiliging;
 • herstellen van een gehackte website;
 • migraties naar een nieuwe release van het CMS;
 • aanpassingen in de lay-out;
 • plaatsen van aangeleverde content (teksten);
 • het beantwoorden van diverse vragen omtrent de website (per mail, telefoon of bijv. Skype);
 • wijzigingen in navigatie-structuur. 

 

Afboekingen op de kaart

Hierbij wordt afgerond.

Alles onder de 15 minuten = 15 minuten. Voor tijden tussen de 15 en 30 minuten geldt de grens van 22,5 minuut, alles daaronder wordt naar 15 minuten afgrond, en boven de 22,5 minuut wordt naar 30 minuten afgerond. Etc.

 

Geen SLA overeenkomst

Nadrukkelijk wordt nog gesteld dat een strippenkaart geen zgn. Service Level Agreement overeenkomst is. Bij een zgn. SLA-overeenkomst wordt vooraf overeengekomen dat alle aanvragen binnen een bepaalde termijn gegarandeerd worden uitgevoerd.

Dit is hier niet het geval.

Aangevraagde werkzaamheden in overleg ingepland, waarbij de reeds aanwezige planning van Reddie leidend is. Er wordt zo snel mogelijk, dat is meestal binnen 1 week, gestart met de aangevraagde werkzaamheden.

Toch spoed? Maak dan gebruikt van de mogelijkheid werkzaamheden in de avonduren of weekenden te laten uitvoeren. Uiteraard zoals onder de voorwaarden is uitgelegd wel tegen een hoger tarief.