Nieuwe pagina gelijk 404


Nieuwe pagina gelijk 404
Krijg jij ook na het aanmaken van een nieuwe pagina in Magento2 direct een 404-pagina?
En heb je Single Store mode aanstaan? Dit lijkt een bug in Magento2, want het content article wordt in deze modus niet aan "alle store views" gekoppeld, of eigenlijk aan geen ene view, dus vandaar dat je de pagina niet kunt oproepen. Oplossing: Singele-store mode uitschakelen totdat je klaar bent met pagina's aanmaken...