Skip to main content

Cookie verklaring

Dit is de cookieverklaring van Reddie. 

Reddie bevindt zich op de Verenlandweg 12, in Rijssen. Reddie staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24370198.
In deze verklaring legt Reddie uit wat onscookiebeleid is. Meer informatie over de algemene gegevensverwerking vind je in onze privacyverklaring.

Welke cookies gebruikt Reddie?

Reddie gebruikt uitsluitend statistische Google analytics cookies:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website; en
  • De internetbrowser en het apparaat type waarmee je onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Reddie gebruikt deze cookies uitsluitend voor  analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wat zijn cookies en welke cookies gebruiken wij?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device (computer, tablet of smartphone). Wij gebruiken uitsluitend statistische cookies via Google Analytics.

Statistische cookies

Google Analytics

Reddie maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Reddie heeft hier geen invloed op. Hoe beschermt Reddie jouw privacy

Reddie heeft de door de Autoriteit Persoonsgegevens aanbevolen maatregelen (zie de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, d.d. maart 2018) getroffen om jouw privacy te waarborgen:

  1. Reddie heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  2. Reddie maskeert het laatste octet van het IP-adres;
  3. Reddie heeft alle opties m.b.t. het “gegevens delen” binnen Google Analytics uitgezet;
  4. Reddie maakt naast de webmaster tools (t.b.v. goed laten functioneren van de website) geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.


Door het privacy vriendelijk instellen van Google Analytics hoeft Reddie geen toestemming (zie diezelfde handleiding) te vragen aan de bezoeker.

Wat moet je doen als je geen cookies wilt

Indien je helemaal niet met Google Analytics geconfronteerd wilt worden, kun je hiervoor een add-on installeren in je browser. Download en installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wat als het cookiebeleid van Reddie wijzigt?

De regels rondom cookies alsook de wijze waarop Reddie deze gebruiken kunnen veranderen. Reddie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Reddie zal haar actuele klantenkring hier altijd over informeren. Bezoekers wordt aangeraden deze verklaring regelmatig te controleren.

Versie 22 mei 2018