Skip to main content

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Reddie. Reddie bevindt zich op de Verenlandweg 12, in Rijssen. Reddie staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 24370198. 
In deze verklaring legt Reddie uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Ook legt Reddie uit welke rechten je kunt uitoefenen. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Wat is het algemene privacybeleid van Reddie?

 • Reddie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Reddie te maken hebben.


Welke persoonsgegevens verwerkt Reddie?

Reddie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten of omdat je contact met Reddie hebt opgenomen, bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail. Reddie verwerkt  alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van bedrijf, organisatie of vereniging;
 • Adresgegevens van bedrijf, organisatie of vereniging;
 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • Domeinnaam van de website;
 • Houder-gegevens van de domeinnaam;
 • IBAN-nummer


Voor welke doeleinden verwerkt Reddie gegevens en op welke grondslagen?

Reddie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Analyseren statistieken van onze website ten einde deze te kunnen optimaliseren;    
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om in contact te blijven omtrent onze dienstverlening;
 • Om onze producten en diensten te kunnen leveren;
 • Om een domeinnaam voor je te kunnen registreren;
 • Om facturen over onze diensten te kunnen versturen;
 • Om je betalingen te kunnen verwerken.

Reddie verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan debiteurenbeheer en bijbehorende wettelijke verplichtingen richting bijv. de Belastingdienst.


Hoe lang bewaart Reddie deze gegevens?

Reddie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Persoonsgegevens Contactgegevens worden max. 1 jaar nadat het contact-moment heeft plaatsgevonden, bewaard (tenzij je klant bent geworden, dan slaat Reddie elk contact op in een klantdossier)
Webformulieren Contactgegevens welke op de website van Reddie worden ingevuld, worden uitsluitend naar Reddie gemaild en niet opgeslagen in een database. Het email contact wordt wederom max. 1 jaar bewaard of opgeslagen in een klantdossier
Klantdossiers Blijven behouden tot max. 1 jaar na het beeindigen van de relatie/samenwerking
Facturen en betalingen Conform de wettelijke verplichtingen (7 jaar)

 

 

 

 

Deelt Reddie jouw gegevens?

Reddie deelt jouw persoonsgegevens alleen indien nodig:

 • voor het uitvoeren van de overeenkomst
  • (voor de registratie van je domeinnaam bij een registrar, waarbij ik je altijd als houder van het domein opgeef zodat je eigenaar blijft van je domeinnaam)
 • en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  • (jouw betalingen komen terecht bij het administratiekantoor die Reddie’s financiële administratie verwerkt)

Reddie sluit met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst.


Hoe beveiligt Reddie jouw gegevens?

Reddie beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • de website van Reddie is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Reddie maakt gebruik van de meest recente software;
 • Reddie  gebruikt unieke wachtwoorden welke nergens anders worden opgeslagen dan in een beveiligde wachtwoord-kluis (1Password).


Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reddie. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@reddie.nl.  Reddie neemt dan z.s.m. contact met je op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk aan Reddie te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Reddie wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wat als het privacybeleid van Reddie wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Reddie behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele klanten van Reddie worden hier via de nieuwsbrief of via een email op geattendeerd. Daarnaast is het natuurlijk een optie om deze verklaring regelmatig te bestuderen.

versie: 22 mei 2018